na vrh
Ekološki konsalting - Upravljanje otpadom u industriji

Ekološki konsaltingUpravljanje otpadom - INGEKO

Bilo da ste proizvođač, distributer ili uvoznik, odgovorni ste za postupanje sa otpadom koji stvarate. Vaše obaveze proizilaze iz zakona o upravljanju otpadom, ali i društvene i lične odgovornosti. Upravljanje otpadom podrazumeva sakupljanje, transport, odlaganje, reciklažu, kompostiranje, evidenciju, izveštaje i planove i sve su to vaše obaveze, ali i izazovi.

INGEKO ima stručnjake za ekološki konsalting, a posebno za upravljanje otpadom, koji mogu svojim savetodavnim i uslugama planiranja obezbediti uštede klijentima na troškovima procesa upravljanja otpadom i reciklaže zasnovane na principima cirkularne ekonomije.

Nudimo besplatnu analizu vaših potreba za upravljanjem otpadom, bez obzira da li ste vlasnik fabrike koja traži inovativna rešenja za upravljanje otpadom ili izvršni direktor lanca restorana fokusiranog na smanjenje otpada. Naša misija je da vam pomognemo da smanjite troškove, poboljšate efikasnost i aktivno učestvujete u zaštiti životne sredine.

Ekološki konsalting za upravljanje otpadom u industriji

Usluge ekološkog konsaltinga i upravljanja otpadom

INTEGRALNE I INTEGRISANE DOZVOLE

Priprema  zahteva i dokumentacije za ishodovanje dozvola iz oblasti upravljanja otpadom ili iz oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine su veliki izazov, koji se lakše savlada uz profesionalnu pomoć.

Više o dozvolama u zaštiti životne sredine pogledajte OVDE.

Upravljanje otpadom i reciklaža - Zaštita životne sredine