na vrh

IPPC-integrisana dozvola

Usluge » IPPC-integrisana dozvola

Određene delatnosti su, zbog svoje prirode, unapred označene kao potencijalno veliki zagađivači životne sredine. Zbog toga je neophodno da takva postrojenja, tokom svog rada prate količine zagađujućih materija koje emituju u životnu sredinu i o tome izveštavaju Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ).

Način na koji će se pratiti i kontrolisati zagađenje određuje se u INTEGRISANOJ (IPPC) dozvoli.

Pružićemo Vam stručne savete i pomoć u pripremi zahteva i prateće dokumentacije za izdavanje IPPC dozvole kao i dostavljanje podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ).

IPPC integrisana dozvola - Konsultantske usluge