na vrh

Izveštavanje

Usluge » Izveštavanje

Izveštavanje o otpadu se vrši na godišnjem nivou, izradom izveštaja u informacionom sistemu Agencije za zaštitu životne sredine popunjavanjem obrazaca GIO1, GIO2, GIO3, GIO4, GIO5 i KOM1.

Godišnji izveštaj o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada GIO6 se automatski formira u sistemu informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine, a na osnovu unetih dnevnih količina otpada u obrazac DEO6.

Za proizvode koji nakon upotrebe postaju otpad iz posebnih tokova plaća se naknada za stavljanje na tržište i dostavlja godišnji izveštaj PTP2.

Izveštavanje o upravljanju otpadom - Konsultantske usluge