na vrh

Integralne dozvole

Usluge » Integralne dozvole

Ukoliko Vaša delatnost obuhvata i poslove upravljanja otpadom, u obavezi ste ishodovati dozvole.

Dozvole mogu biti za: sakupljanje otpada, transport otpada, skladištenje otpada, tretman odn. ponovnu upotrebu otpada i za odlaganje otpada.

Za više aktivnosti ishoduje se jedna INTEGRALNA dozvola.

Za Vas ćemo pripremiti zahtev za izdavanje dozvole i prateću dokumentaciju te predati nadležnom organu.

Integralne dozvole ua upravljanje otpadom - Konsultantske usluge