na vrh

Usluge

Zakažite besplatnu posetu konsultanta i stručnu ocenu stanja u upravljanju otpadom u Vašem preduzeću popunjavanjem formulara na stranici UPIT!

Usluge ekološkog savetovanja i edukacije

Usluge koje pruža INGEKO u oblasti upravljanja otpadom za pravna lica:

SVEOBUHVATNO UPRAVLJANJE OTPADOM

 • Identifikacija, klasifikovanje i razvrstavanje otpada koji se proizvodi u vašem preduzeću
 • Savetovanje o sakupljanju, obeležavanju i privremenom skladištenju
 • Obuka o vođenju dnevne evidencije i izradi godišnjih izveštaja
 • Obuka zaposlenih o sistemu upravljanja otpadom u preduzeću
 • Administrativna, tehnička i stručna podrška za biranje dobavljača u upravljanju otpadom i zbrinjavanju opasnog otpada
 • Kontrola izrade i izrada tehničke dokumentacije u upravljanju otpadom
 • Izrada procedura i internih akata preduzeća o upravljanju otpadom
 • Konsalting i izrada planova upravljanja otpadom, planova prilagođavanja rada postrojenja i drugih planskih dokumenata u skladu sa zakonom
 • Praćenje tokova otpada i kontrola zakonitosti postupanja sa otpadom u preduzeću a u interesu preduzeća
 • Prisustvovanje konsultanta pri predaji otpada operateru, prilikom inspekcijske kontrole i po zahtevu preduzeća
 • Kontrola svih dogovorenih i propisanih poslova u vezi upravljanja otpadom u koordinaciji sa licima zaduženim za poslove upravljanja otpadom u preduzeću, u skladu sa bezbednošću i zdravljem na radu kao i zaštitom od požara
 • Priprema i izrada dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola u upravljanju otpadom

USLUGE U VEZI SA POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Proizvođači i uvoznici proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad, a čiji je tok poseban imaju obavezu plaćanja naknade i godišnjeg izveštavanja.

Proizvodi koji spadaju u ovu grupu su: 

 • gume (od vozila, mašina, uređaja i drugih sličnih proizvoda)
 • proizvodi koji sadrže azbest
 • baterije i akumulatori 
 • sva mineralna i sintetička ulja i maziva bez obzira koju namenu imaju
 • električni i elektronski proizvodi
 • motorna vozila, teretna vozila do 3,5 t 

Naknada se obračunava prema posebnim kriterijumima Agencije za zaštitu životne sredine.

Godišnji izveštaj se podnosi na posebnom obrascu, do 31.03. tekuće godine, za prethodnu godinu.

GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE O OTPADU

Izrada godišnjeg izveštaja o otpadu i dostavljanje Agenciji za zaštitu životne sredine se vrši do 31.03. tekuće godine, za prethodnu godinu.

Popunjavanje obrazaca (GIO1, GIO2, GIO3, GIO4, GIO5, KOM1) se vrši preko informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

Ukoliko u preduzeću nastaje više od 100 tona neopasnog otpada ili 200 kg opasnog otpada, Plan upravljanja otpadom je obavezan dokument.

Njime se definišu vrste i postupanje sa otpadom.

Ažuriranje plana se vrši svake 3 godine ili ukoliko dođe do promene materijala i/ili tehnologije u proizvodnji.

INTEGRALNE DOZVOLE

Dozvole iz oblasti upravljanja otpadom obuhvataju dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i/ili tretman otpada i obavezne su ukoliko delatnost koju obavljate obuhvata bilo koju radnju vezanu za otpad i postupanje sa njim. Za više postupaka u upravljanju otpadom izdaje se objedinjena odn. integralna dozvola.

INGEKO Vam pruža savetovanje o postupcima i asistenciju u pripremi zahteva i kompletiranju dokumentacije potrebne za ishodovanje bilo koje od navedenih dozvola. 

INTEGRISANA DOZVOLA

Neke delatnosti su zbog svoje prirode označene kao potencijalno veliki zagađivači životne sredine. Zato je neophodno da tokom svog rada prate količinu zagađujućih materija koje ispuštaju u životnu sredinu i o tome izveštavaju Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ). Način na koji će se pratiti i kontrolisati zagađenje određuje se integrisanom dozvolom.

INGEKO će Vam pružiti stručno savetovanje i pomoć u procesu pripreme zahteva i prateće dokumentacije za izdavanje integrisane dozvole, kao i dostavljanje podataka za Registar velikih izvora zagađivanja (PRTR).