na vrh

Upravljanje otpadom

Ako se Vaše preduzeće bavi proizvodnom delatnošću, onda svakog dana, pored proizvoda namenjenih prodaji, proizvodite i otpad koji u većini slučajeva ne mora završiti na deponiji. Kako biste prepoznali sve dobrobiti koje upravljanje otpadom može doneti, potreban Vam je renomiran i efikasan saradnik iz oblasti zaštite životne sredine koji će vam pomoći da efikasno upravljate otpadom i na taj način sprečite zagađenje životnog okruženja i plaćanje visokih kazni.

Upravljanje otpadom u metalskoj industriji

Potreban Vam je stručnjak za ovu oblast koji će uvek biti na vašoj strani i obaviti za Vas ozbiljan posao za koji Vi sigurno nemate dovoljno vremena. INGEKO može pomoći u efikasnom  upravljanju otpadom za preduzeća svih obima, veličina i delatnosti.

U našem timu ekoloških savetnika za upravljanje otadom su ljudi koji već godinama proučavaju tržište i prate propise koji se vrlo često menjaju.

Ako ste spremni za besplatnu prvu konsultaciju i procenu vaših potreba za upravljanje otpadom, popunite UPIT ili nas pozovite koristeći podatke sa stranice KONTAKT. Mi smo tu za Vas.

VAŽNOST UPRAVLJANJA OTPADOM

Upravljanje otpadom, minimizacija stvaranja, pravilno odlaganje i reciklaža otpada u zajednicama i industriji širom sveta, zajedno sa efikasnim upravljanjem postrojenjima i transportom, ključni su elementi održivog razvoja.

Potreba da se minimizira stvaranje otpada i maksimalno reciklira, odražava trenutni globalni pristup upravljanju otpadom i zaštiti životne sredine.

UPRAVLJANJE OTPADOM U INDUSTRIJI MAŠINSKE I POVRŠINSKE OBRADE METALA

Otpad koji nastaje tokom mašinske  obrade metala, može prozrokovati ozbiljna zagađenja u životnoj sredini, ali i opasno narušiti zdravlje zaposlenih. Zbog toga je veoma važno da preduzeća metalske industrije uspostave održiv i siguran način upravljanja otpadom.

Upravljanje otpadom i reciklaža IngekoPored zakonskih regulativa za upravljanje otpadom koje su za sva preduzeća obavezujuće, prilagođavanje poslovanja principima cirkularne ekonomije se takođe mora sagledati kao dodatna mera za zaštitu životne sredine i uštedu resursa. Reciklažom, tj. procesom tokom koga se otpad pretvara u nove proizvode  smanjuje se potrošnja neobnovljivih sirovina, potrošnja energije, zagađenje vazduha  i zagađenje vode. Takođe, pravilnim rukovanjem opasnim otpadima eliminišu se mogućnosti zagađenja neposredne radne okoline, ali i rizik od velikih ekoloških nesreća.

Pravilno upravljanje otpadom u metalskoj industriji ne samo da čuva okolinu, već i dramatično smanjuje potrošnju energije. S druge strane, razvojem cirkularne ekonomije i korišćenjem materijala dobijenih reciklažom metalnog otpada, smanjuje se količina gasova koji se oslobađaju u vazduh tokom prerade i proizvodnje metala iz sirove rude.